1. Pełnienie funkcji Kierownika Budowy

Prowadzenie budów w parciu o art. 22 PB oraz prowadzenie dokumentacji budowy. Proponujemy usługi w ramach kierowania budową domów i skomplikowanych obiektów budowlanych, w tym między innymi:

 • budynków jednorodzinnych,
 • biurowych,
 • mieszkalnych wielorodzinnych,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • obiektów przemysłowych.

Posiadamy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – także kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

2. Usługi kosztorysowe

 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy powykonawcze,
 • kosztorysy zamienne,
 • kosztorysy dla banków,
 • przedmiary robót na podstawie dokumentacji lub pomiarów,
 • sprawdzenia, weryfikacje i aktualizacje

3. Doradztwo Techniczne

Proponujemy również doradztwo. Pomożemy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania przy pojawiających się nieraz problemach, nieporozumieniach lub Możemy wspomóc wiedzą techniczną a także jeśli niezbędna będzie opinia techniczna, ekspertyza.
Doradztwo to też pomoc przy wyborze technologii, najlepszych rozwiązań, obiektywne sprawdzenie stanu technicznego robót. Jesteśmy otwarci na Państwa problemy.
Oferta skierowana jest również do osób prywatnych i firm chcących sprawdzić nieruchomość przed jej zakupem. Opisujemy ich stan techniczny, wskazujemy ich stopień zużycia i weryfikujemy ich przydatność do wskazanego przez Klienta przeznaczenia. Sprawdzamy kompletność dokumentacji i zgodność budynku z dokumentacją i PB.

4. Okresowe Kontrole Budynków

Użytkownicy obiektów budowlanych mają ustawowy obowiązek dokonywania przynajmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Obowiązkowe są kontrole coroczne (np. dla obiektów o powierzchni dachu powyżej 2000 m2 – dwa razy w roku) i gruntowne pięcioletnie.

Oferujemy pełen zakres kontroli okresowych. Specyfikujemy usterki, doradzamy jak je usunąć, informujemy Klienta o obowiązkach, jakie nakładają na niego przepisy w związku z użytkowaniem obiektu. Pomożemy również w usunięciu ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości.