Generalne Wykonawstwo jest jednym z filarów działalności naszej firmy. Obejmuje realizacje kompleksowych inwestycji w zakresie usług budowlanych obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowo – handlowych.

We wszystkich branżach oferujemy nowoczesne rozwiązania i technologie. Stosowane materiały posiadają wymagane opinie techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania. Utrzymujemy stały kontakt z Inwestorem na każdym etapie przedsięwzięcia. Zawsze staramy się w optymalny sposób minimalizować ryzyko zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i maksymalnie skracać czas trwania budowy.