• Budowa placu zabaw Żwigórki przy ZSP nr 5 w Poznaniu
 • Budowwa boiska szkolnego w miejscowości Bolechowo-Osiedle
 • Budowa boiska do piłki nożnej oraz placu street workout przy ul. Szpaków w Poznaniu
 • Wykonanie placu z kostki brukowej przy SP nr 38
 • Budowa budynku mieszkalnego ul. Cytrynowa w Dąbrowie
 • Budowa budynku mieszkalnego ul. Szafirkowa w Rokietnicy
 • Remont Sali nr 6 oraz remont kominów w SP nr 38 w Poznaniu
 • Remont korytarza oddziału dermatologicznego S/I w budynku szpitalnym w Areszcie Śledczym w Poznaniu
 • Remont dachu budynku administracyjno – mieszkalnego w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie
 • Remont dwóch sal chorych w celu dostosowania od izolatki w oddziale dermatologicznym S/I w budynku szpitalnym w Areszcie Śledczym w Poznaniu
 • Remont dachu nad VI piętrem w budynku szpitalnym w Areszcie Śledczym w Poznaniu
 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie klatki schodowej głównej wraz z holem wejściowym, klatki schodowej ewakuacyjnej, pomieszczeń biurowych i korytarzy II, III i IV piętra, wymianie pionów, remoncie kominów oraz przegląd roczny budynku w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.,
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy przy inwestycji pn ”Rozbudowa, budynku nr 6” w Zakładzie Karnym w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 7 wraz z realizacją robót.
 • Przebudowa budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej w Zborowie,
 • Wymiana posadzek w 40 celach w Areszcie Śledczym ul. Młyńska 1 w Poznaniu,
 • Dostosowanie do wymagan ochrony p.poz. budynku filii Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej ZOZ przy ul. Cysterek 5 w Owińskach,
 • Roboty remontowe – sala komputerowa, sale lekcyjne w SP 66 os. Przyjaźni w Poznaniu,
 • Remont ogrodzenia zewnętrznego na terenie Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37,
 • Remont klatek schodowych ul. Husarska Poznań,
 • Remont klatki schodowej Wielkopolskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Al. Marcinkowskiego 3, Poznań,
 • Wymiana kanalizacji sanitarnej Wielkopolskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Al. Marcinkowskiego 3, Poznań,
 • Modernizacja wybranych pomieszczeń w Urzędzie Miasta Lubonia Pl. E. Bojanowskiego 2 Luboń,
 • Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu – etap VI,
 • Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu etap IV,
 • Remont pomieszczeń WC oraz doprowadzenie C.W.U. w budynku Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie na Os. Przyjaźni 127 w Poznaniu,
 • Malowanie korytarzy i klatek schodowych – zadanie nr 2 w budynku gimnazjum w Gimnazjum nr 1 przy ul. H. Cegielskiego 1 w Poznaniu,
 • Modernizacja budynku JRG-8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Modernizacja sieci komputerowej wraz z instalacją dedykowanej sieci zasilającej oraz remont i adaptacja pomieszczeń serwerowni i byłego mieszkania służbowego,
 • Remont elewacji 2000m2 w strefie w strefie podlegającej ochronie konserwatorskiej w budynku przy ul. Limanowskiego 16-18 w Poznaniu,
 • Budowa 4 budynków 2-lokalowych w Baranowie ul. Szamotulska 71
  Malowanie i wykonanie lamperii z żywicy w pomieszczeniach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Adaptacja i wyposażenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków w ramach projektu systemowego pn.,
 • Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 – budowa zaplecza szatniowo sanitarnego i murów oporowych,
 • Remont zabytkowej elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grobla 25a w Poznaniu,
 • Konserwacja i rewaloryzacja elewacji budynku głównego Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 na terenie Ogródków Jordanowskich przy ul. Droga Dębińska w Poznaniu,
 • Remont elewacji zabytkowego budynku Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności w Poznaniu,
 • Budowa budynku jednorodzinnego w Krzyszkowie,
 • Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul.Grobla 25 a w Poznaniu,
 • Budowa budynku jednorodzinnego w Biskupicach.
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegaturze w Lesznie
Inspektor nadzoru Leszno
Remont pomieszczeń nr 253, 220A, 201, 230, 249 w budynku WUW w Kaliszu – Kuratorium Oświaty w Poznaniu – delegatura w Kaliszu
2 Kalisz
Przebudowa boiska na ul. Polnej we Wronkach
Nadzór Inwestorski - Przebudowa stadionu we Wronkach
Modernizacja budynku JRG-8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
5-straz-pozarna
Konserwacja i rewaloryzacja elewacji budynku głównego Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 na terenie Ogródków Jordanowskich przy ul. Droga Dębińska w Poznaniu.
3-mlodziezowy-dom-kultury
Malowanie korytarzy i klatek schodowych – zadanie nr 2 w budynku gimnazjum w Gimnazjum nr 1 przy ul. H. Cegielskiego 1 w Poznaniu.
2-gimnazjum
Remont elewacji zabytkowego budynku Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności w Poznaniu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Malowanie i wykonanie lamperii z żywicy w pomieszczeniach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
4-panstwowa-wyzsza-straz-pozarna
Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu etap IV.
kuratorimu-oswiaty
Budowa budynku jednorodzinnego w Krzyszkowie.
budowa-budynku-jednorodzinnego-w-krzyszkowie-zalacznik-foto-4
Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul.Grobla 25 a w Poznaniu.
remont-elewacji-frontowej-kamienicy-przy-ul-grobla-25-a-w-poznaniu
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012.
wykonanie-boisk-sportowych-w-ramach-budowy-kompleksu-moje-boisko-orlik-2012
Budowa budynku jednorodzinnego w Biskupicach.
budowa-budynku-jednorodzinnego-w-biskupicach
Przebudowa budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej w Zborowie
1przepompowniazborowo
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie klatki schodowej głównej wraz z holem wejściowym, klatki schodowej ewakuacyjnej, pomieszczeń biurowych i korytarzy II, III i IV piętra, wymianie pionów, remoncie kominów oraz przegląd roczny budynku w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Budowa 4 budynków 2-lokalowych w Baranowie ul. Szamotulska 71
budowa-4-budynkow-2-lokalowych-w-baranowie-ul-szamotulska-71