• Remont pokrycia dachu budynku Mieszkalnego – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów,
 • Remont dachów – Zakład Komunalny PGM ul. Bałtycka 8 Chorzów,
 • Remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wymiana stolarki okiennej w budynku magazynowym w Katowicach, ul. Bednorza 48,
 • Remont pokrycia dachu budynku hali pomp zlokalizowanej w SUW Kozłowa Góra przy ul. Leśnej 34 w Wymysłowie,
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego – remont dachu nad budynkiem sali gimnastycznej,
 • Remont pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 59 w Sosnowcu,
 • Remont dachu budynku szkoły ZSTiO – Tarnowskie Góry
  Budynek gospodarczy w Kaletach,
 • Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ponętów Górny Drugi z przeznaczeniem na kompleks sportowo rekreacyjny,
 • Budowa siłowni terenowej wraz z budową placu zabaw – Buk,
 • Mini boisko do piłki nożnej SP nr 38 ul. Dmowskiego 50,
 • Boisko wielofunkcyjne – Boruszyn 25, przekrycie namiotowe nad istniejącym boiskiem,
 • Modernizacja zapadni scenicznej – Teatr muzyczny ROMA w Warszawie,
 • Budynek usługowo produkcyjny wraz z infrastrukturą techniczną w Jaworznie,
 • Dostosowanie budynku o powierzchni około 6000 m2 przy ul. Łukasiewicza do potrzeb nowego najemcy ,
 • Rewaloryzacja czoła fortu V Włochy w Warszawie,
 • Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku rozdzielni głównej Kopalni Soli Wieliczka,
 • Rozbudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowy Podrzwie gm Duszniki
 • Kosztorys inwestorski rozbudowy i przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania będącego częścią zabudowy folwarcznej z przeznaczeniem na otwarty ośrodek wychowawczo opiekuńczy dla młodzieży męskiej w Ostrowie Szlacheckim (zdj. 2 poniżej),
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szamotułach przy ulicy Lipowej
  Przebudowa boiska na ul. Polnej we Wronkach,
 • Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
  Miejscowy remont pokrycia dachowego na budynku hali w Mysłowicach przy ul. Szymanowskiego 1.” (KNKa11- 2016-WNP-005827).,
 • Zakup wraz z montażem kotar scenicznych na potrzeby sali kinoteatru w budynku nr 56 – klub Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
  Boisko wielofunkcyjne BORUSZYN 25 dz. nr 123, gm. POŁAJEWO,
 • Mini boisko do piłki nożnej SP nr 38 ul. Dmowskiego 50
  Zdemontowanie istniejącej nawierzchni z sztucznej trawy z jednoczesną naprawą podłoża z kostki betonowej oraz ułożeniem nowej nawierzchni poliuretanowej – Zespół Szkół Gimnazjalno Zawodowych nr 42ul. Św Jerzego 6/10,
 • Budynek przemysłowy kat XVIII – budynek przemysłowy w Sadach 62-080 Tarnowo Podgórne,
 • Modernizacja boiska przy ZSG-Z nr 42 na ul. św Jerzego w Poznaniu,
 • KOSZTORYS INWESTORSKI na podstawie projektu zatwierdzonego przez Wydział Powiatowy w Krakowie w dniu 21 sierpnia 1936 r.,
 • Kosztorysy inwestorskie modernizacji wież strażniczych oraz modernizacji ogrodzenia zewnętrznego w Zakładzie Karnym w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 7
 • Zespół budynków zakwaterowania turystycznego w Krynicy Morskiej,
 • Remont połaci dachowych budynku kina parku handlowego Zakopianka w Krakowie,
 • Rozbudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na ośrodek dydaktyczno – szkoleniowy wraz z przyłączami,
 • Remont posadzek jednej z klatek schodowych i części korytarzy FAZA „A”w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przy Al. Solidarności 77 w Warszawie,
 • Przebudowa bud nr 9 kompleks 3565 przy ul Wawelskiej 7a w Warszawie,
 • Awaryjne prace remontowe w otoczeniu jednostki oświatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach przy ul. Rataja 14,
 • Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM „IHAR” blok nr 1-5 ul. Radzików 1 w m. Błonie,
 • Budynek mieszkalny dwulokalowy i jednolokalowy ul. Leszczynowa w Magdalence,
 • Budynek mieszkalny w formie kopuły w Bydgoszczy,
 • Roboty remontowo-budowlane w 5-ciu miejskich placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie docieplenia dachów i ścian zewnętrznych budynków w Sosnowcu,
 • Naprawa dachu na budynku mieszkalnym w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach,
 • Remont dachu segmentu A i C w budynku MOP w Katowicach
  Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców 56 w Siemianowicach Śląskich,
 • Remont dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu,
 • Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Niepodległości 7 w Sosnowcu,
 • Remont kapitalny pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów ul. Wypoczynkowa 2 w Katowicach,
 • Rozbudowa Galerii GEMINI-PARK ul. Leszczyńska Bielsko Biała
  Przebudowa ogrodu przedszkolnego z bieżnią, placami zabaw i boiskiem Poznań ul. Szamotulska 75A,
 • Wykonanie bieżni sprinterskiej 60 m na terenie Collegium Da Vinci
  Korty tenisowe Oborniki ul. Objezierska 2,
 • Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią w dal i ogrodzeniem Łubowo dz 120/1 ark 1 gm Gniezno,
 • Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Szczuczyńska 3 w Szamotułach,
 • Modernizacja Placu Zabaw w Szkole Podstawowej nr. 87 ul. Leszka 42 w Poznaniu,
 • Budowa wiat zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 21/2 w Jerzynie,
 • Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej ul. Rolna 25 55-002 Kamieniec Wrocławski,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią ul. Ogrodowa w Gułtowach

Audyty oceniające Uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku lekarskim w zakresie przygotowania do utworzenia i prowadzenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych /Krakowska

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski
Uczelnia Łazarskiego Warszawa
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
UJK Kielce
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Bychawie
Kosztorys inwestorski - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Bychawie
Kosztorys inwestorski - skatepark Bychawa
Kosztorys inwestorski rozbudowy i przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania będącego częścią zabudowy folwarcznej z przeznaczeniem na otwarty ośrodek wychowawczo opiekuńczy dla młodzieży męskiej w Ostrowie Szlacheckim
Kosztorys inwestorski - ośrodek wychowawczy w Ostrowie Szlacheckim