Kosztorysy budowlane dzielimy na:

  • Kosztorysy inwestorskie
  • Kosztorysy ofertowe
  • Kosztorysy zamienne
  • Kosztorysy powykonawcze

Kosztorys inwestorski to dokument sporządzany na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Tworzymy go aby określić orientacyjny koszt wykonania inwestycji i zapoznać się ze stawkami wykonawców. Dzięki niemu jesteśmy lepiej zapoznani ze skalą oraz kolejnością wszystkich wydatków poniesionych w trakcie prac.

Powyższy dokument jest także niezwykle istotny dla banku, który udziela nam pożyczki lub kredytu hipotecznego. Możemy też stwierdzić, że dobrze wykonany kosztorys stanowi znaczne ułatwienie dla inwestora i pozwala mu podjąć najwłaściwsze decyzje inwestycyjne. Dzięki temu dokumentowi można porównać koszty różnych technologii budowlanych oraz wybrać tą, która będzie najkorzystniejsza dla inwestora.

Oczywiście dane zawarte w dokumencie muszą być jak najbardziej szczegółowe. Posiadając kompletny kosztorys inwestorski jesteśmy lepiej przygotowani do negocjacji cenowych z wykonawcami. To z kolei może przynieść nam dość znaczące oszczędności (czasem sięgające nawet 25 % całkowitych kosztów inwestycyjnych).

Z pewnością warto wygenerować ten dokument przed każdą większą inwestycją budowlaną lub remontową. Z kolei kosztorys uproszczony to optymalne rozwiązanie dla osób, które planują niewielki remont, bądź wykończenie powierzchni mieszkalnych.