Orientacyjny standardowy cennik usług, jednak każde zlecenie i każdy kosztorys jest inny, tak więc zależy od rozmiaru prac, stopnia skomplikowania itd. Staramy się więc każdorazowo ustalać koszt od całości zlecenia a nie od 1 pozycji kosztorysowej, gdyż zawsze koszt zależy od nakładu pracy i czasu.

 

CENNIK /orientacyjny/

L.p. OPIS ZLECENIA CENA NETTO
1. Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar   ze wskazanymi podstawami wyceny KNR, KNNR 1,50-5,00 zł/poz
2. Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar bez wskazanych podstaw wyceny 3,00-8,00 /poz
3. Wykonanie przedmiaru/obmiaru /ślepy kosztorys/ – na potrzeby projektu 5,00-8,00 /poz
4. Wykonanie kosztorysu w oparciu o dokumentację projektową wraz z wykonaniem przedmiarów 6,00-9,00 /poz

5.
Wykonanie kosztorysu w oparciu o przedmiar/obmiar dostarczony w formie elektronicznej w postaci pliku *pdf. lub inny. 1,50-4,00 /poz
6. Wykonanie kosztorysu w oparciu o przedmiar/obmiar dostarczony w formie elektronicznej postaci pliku edytowalnym *ath. 1,30-3,50 /poz
7. Aktualizacja kosztorysu – przeliczenie według nowych narzutów, stawek, cen materiałów 1,50-3,00 /poz
8. Weryfikacja merytoryczna – sprawdzenie poprawnoœci zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, 5,00-9,50 /poz
9. Weryfikacja merytoryczna – sprawdzenie zgodności zakresu i ilości z dokumentacją projektową 5,00-11,00 /poz
10. Obmiary na budowie 4,00-10,00 /poz

 

 

Kierownik budowy (dom jednorodzinny)

Wizyty obejmujące odbiory kluczowych elementów konstrukcji 2000-3000 zł
Przejęcie obowiązków kierownika budowy wraz ze sporządzeniem planu BIOZ 500-900 zł
Zakończenie budowy i przekazanie budynku do użytkowania 400-600 zł

 

Inspektor nadzoru

Cena za wizytę konsultacje, odbiory 200-300zł

 

Odbiór mieszkania / domu:

– mieszkanie do 60m2 220,00 zł
– mieszkanie 60 – 80 m2 250,00 zł
– mieszkanie 80 – 120m2 280,00 zł
– dom do 150m2 pow. całkowitej 370,00 zł

Przeglądy okresowe budynków:

– dla budynków o pow. użytkowej poniżej 1000m² – 400÷700 zł
– dla budynków o pow. użytkowej 1000÷1500m² – 0,70÷0,60 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 1500÷2500m² – 0,60÷0,50 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 2500÷4000m² – 0,50÷0,35 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 4000÷5500m² – 0,35÷0,30 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 5500÷7500m² – 0,30÷0,25 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej 7500÷10000m² – 0,25÷0,20 zł/1m²
– dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m² ≤ 0,20zł/1m²

Powyższy cennik jest cennikiem szacunkowym i orientacyjnym, każdy budynek jest inny i każda inwestycja wymaga zaangażowania innych nakładów, tak więc każdorazowo wysokość wynagrodzenia za usługę ustalamy indywidualnie.
Podane ceny są kwotami netto. W celu uzyskania wyceny usług wykraczających poza zakres określony w cenniku proszę o kontakt z naszym biurem.